Hållbar utveckling

Att verka för hållbar utveckling är en viktig del av Arcadas samhällsansvar och en central del i allt vårt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Arbetet för en hållbar samhällsutveckling genomsyrar hela Arcadas verksamhet, vilket även slås fast inom högskolans vision för år 2025. Vi strävar efter att ligga i framkanten av utvecklingen och jobbar målmedvetet inom såväl utbildning som forskning och innovation för att lägga grunden för en hållbar framtid.

Mot bakgrund av detta publicerades under 2017 en grundlig evidensbaserad genomgång av var Arcada står i dag – vilka är våra styrkor inom arbetet för hållbarhet, och vilka områden återstår att utveckla? I publikationen, Hållbar utveckling och innovation som kultur inom professionsinriktad högskoleutbildning, som sammanställdes av redaktörerna Nathalie Hyde-Clarke, prefekt för Institutionen för kultur och kommunikation och Camilla Wikström-Grotell, prorektor, presenteras bl.a. en genomgång av samtliga Arcadas styrdokument. Artikelskribenterna slår fast att hållbarhetsaspekten finns tydligt representerad i styrdokumenten, t.ex. inom examensfordringarna och den pedagogiska policyn, samt att den tydligt omsätts i undervisningen och den dagliga verksamheten.

Publikationen behandlar även en rad branschöverskridande aspekter av hållbarhet, som t.ex. betydelsen av open data och behovet av hållbar marknadsföring, med Arcadas campus som utgångspunkt.

Arbetet med att utvärdera högskolans arbete för hållbar utveckling fortsätter, och målet är att inom kort gå på djupet med hållbarhetsaspekten inom Arcadas forskning.

3DBear och Arcada skapade innovation för återvinning av 3D-printad plast

Under 2017 lanserade Arcada och startup-företaget 3DBear Oy en cirkulator som gör det möjligt att återvinna plast för 3D-printningar. Plastavfall är ett världsomfattande problem och tack vare denna nya teknik kan en del av hemmets plastavfall eller t.ex. oanvända leksaker återvinnas och användas som printmaterial. Cirkulatorn är open source och konceptet kan användas fritt av konsumenter, bibliotek och läroinrättningar runt om i världen.

Hälsofrämjande ledarskap viktigt i högskolans svenska masterutbildningar

Hälsofrämjande ledarskap löper som en röd tråd genom samtliga Arcadas svenska masterutbildningar inom hälsa och välfärd. Arbetsmarknaden har allt mer insett värdet av duktiga arbetsgivare och arbetstagare som med brinnande energi och riktig arbetsglädje orkar arbeta fram till pensionsdagen. Kurserna ger studenterna verktyg för att prioritera det hälsofrämjande arbetet och ge sitt team bästa möjliga förutsättningar för att må bra och bibehålla ett innovativt förhållningssätt.

Förnyad Green Office-certifiering för Arcada

Med ett växande campus har det för Arcada blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Det har vi på Arcada målmedvetet jobbat för, och som en del av vårt arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada för första gången en Green Office-certifiering av Världsnaturfonden WWF Finland år 2011. En certifiering är i kraft i tre år, och efter att högskolan auditerats under 2017 beviljades nu Arcada certifieringen för tredje gången. Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags/kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål.

Arcadas reklambanners blev unika designprodukter

Målet att vara en allt mer klimatsmart högskola tog sig under våren 2017 utryck i ett nytt samarbete mellan högskolan och det finska designföretaget Globe Hope. Arcadas gamla reklammaterial fick nytt liv som väskor och penaler för att stödja hållbar utveckling. Globe Hope är specialiserade på ekodesign och tanken att återvinna reklammaterial som tidigare använts i högskolans kampanjer väcktes i samband med att produktsortimentet i Arcadas webshop uppdaterades.