Entreprenörskap

Ömsesidig nytta är ledorden för Arcadas många organisations- och företagssamarbeten. Kontaktytorna till arbetslivet är många och högskolan uppmuntrar och stöder även studenternas egna entreprenörskapsinitiativ.

Arcadas strategiska val att prioritera relationerna med det omgivande samhället resulterar inte bara i verklighetsförankrade utbildningar, utan också att vi kan erbjuda den senaste expertisen inom samtliga våra verksamhetsområden, att vår forskning nyttiggörs och att högskolans kunnande och kompetenser kommer omvärlden och samhället till nytta.

Många arbetsgivare har insett nyttan i att bygga långsiktiga relationer med våra utbildningar. Högskolans experter bidrar med värdefullt kunnande och studenterna ger företagen ett kreativt tillskott – och får i gengäld chansen att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken genom t.ex. praktik-, kurs- och traineesamarbeten.

På Arcada har vi också en lång tradition av att stödja entreprenörskap bland våra studenter oavsett vilken utbildning de valt. Samtidigt som en examen ifrån Arcada är eftertraktad på arbetsmarknaden är det många som lockas av att starta eget och att själva staka ut sin framtid.

Listan över alumner som grundat företag växer ständigt och de lägger inte bara grunden för sina egna fortsatta karriärer, utan skapar arbetsplatser och försörjningsmöjligheter för andra.

Givande lärandeprojekt i Demola-nätverket

Demola är ett av de ledande globala innovationsekosystemen i världen och faciliterar hundratals samskapande projekt världen över. Under hösten 2016 startade Demola sin verksamhet även i Helsingfors och under våren 2017 deltog de första Arcadastudenterna i innovationsprojekt i Demolas regi. Arcadas studenter jobbade tillsammans med studenter från Helsingfors Universitet och Metropolia med bl.a. UKM, Nokia och FINEEC som uppdragsgivare.

Ekologisk tandborste första vinnare av Arcada Mindventures

Allt från transportappar till inomhusodling med hjälp av artificiell intelligens presenterades när Arcada Mindventures – en inspirerande intern idétävling för studenter med ett innovativt tankesätt – arrangerades för första gången i december 2017. Till sist var det tyska utbytesstudenten Enrico Berardone som drog längsta strået med sin ekologiska bambutandborste Fairbrush. Han vann såväl ekonomiskt stöd som ovärderlig coachning från entreprenörskapsexperterna som utgjorde juryn.

BUU-dagen flyttade in i Arcadahuset

I december samlades nästan 1 400 barn och vuxna i Arcadahuset för att fira BUU-dagen, där pyssel, disco och inte minst möten med programledarna från Svenska Yles barnprogram BUU-klubben stod på agendan. Samarbetet med Yle stannade inte vid arrangemanget kring lokalerna – högskolans kulturproducentskap- och mediekulturstudenter blev också en värdefull erfarenhet rikare genom att vara delaktiga i såväl planeringen som genomförandet av evenemanget.

Varumärket Oululainen Pullava i fokus i Arcadas och Fazers samarbetsprojekt

Glad, vänlig och social är några av orden som är karaktäristiska för den inhemska bullalängden Oululainen Pullava. Det visade en undersökning som Arcada gjorde bland 18 till 24-åringar för Fazer Bakery. Ett fyrtiotal Arcadastudenter inom företagsekonomi jobbade under hösten 2017 med att analysera bullalängden Oululainen Pullava och dess varumärke.

Utbildningssamarbete förbättrar sjukhusvistelser för små patienter

Trivsamma sjukhusmiljöer som tar hänsyn till barnens önskningar och behov är en hjärtefråga för välgörenhetsföreningen Project liv. Arcadas studenter deltar i arbetet och får ta fram konkreta utvecklingsförslag samtidigt som de samarbetar över utbildningsgränserna. Fram t.o.m. år 2017 hade 12 examensarbeten skrivits inom ramarna för projektet, som grundades 2011 bl.a. av Arcadaalumner.

Innovativt entreprenörskapssamarbete för Arcadas ergoterapistudenter

Benchmarking, tjänstedesign, consumer insight och costumer value är kanske inte begrepp som vanligtvis kopplas samman med ergoterapi. Ändå var det just de som stod i fokus för tredje årets ergoterapistudenter när de i början av 2017 deltog i kursen Entreprenörskap, aktivitet och samhälle. Samarbetspartner under kursen var Helsingfors Ergoterapi Ab och kursen mynnade ut i att studenterna skrev en marknadsrapport som sammanfattade företagets digitala behov och förbättringsmöjligheter.