Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut

Arcada har en stark och etablerad position inom högskoleväsendet. Den stabila efterfrågan på utbildning och de goda resultatutfallen på finansieringsindikatorerna samt den påvisade förmågan att snabbt reagera på förändringar i verksamhetsomgivningen innebär att högskolan har goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

» Ladda ned verksamhetsberättelsen och bokslutet här