Arcadas årsberättelse 2017

Rektorns årsrapport

Arcada - Finlands bästa yrkeshögskola

Mona Forsskåhl vald till ny rektor

Vision & värden

NCU:s auditering gav Arcada kvalitetsstämpel

Vårt gröna campus växer med idrottshall och fler studentbostäder

Studerandekåren ASK firade 20 år

Arcada utsedd till "Excellence partner 2017 av Tio UAS

Rektorsrapport

Arcada 2017
- ännu ett år av framgång

"År 2017 var än en gång en framgång för Arcada på många sätt, vilket inte minst visar sig i att Arcada för andra året i rad placerade sig på första plats i den årliga jämförelsen av landets yrkeshögskolor. Resultatet och påvisar att vi har satsat rätt i våra val av utvecklingsområden och att högskolans långsiktiga och målmedvetna arbete bär frukt."
# 1

Arcada – Finlands bästa yrkeshögskola

Arcada placerar sig år 2017 återigen på första plats i den årliga jämförelsen av yrkeshögskolorna i Finland. Jämförelsen, som görs av yrkeshögskolan Metropolia, beaktar resultat både inom utbildning och forskning och baserar sig på de finansieringsindikatorer som slagits fast av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM). Det var andra året i rad som Arcada placerade sig på första plats i jämförelsen, som mäter yrkeshögskolornas prestationer i relation till sin storlek.

NCU

NCU:s auditering gav Arcada kvalitetsstämpel

Under 2017 genomförde det Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) en auditering av Arcada. Högskolan godkändes och den nordiska auditeringsgrupp som tillsatts lyfte särskilt fram hur Arcadas kvalitetskultur även inkluderar studerande som en av högskolans styrkor. NCU beviljade en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 22 mars 2018. Den intygar att Arcadas kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterierna för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna.

Mona Forsskåhl vald till ny rektor för Arcada

FD Mona Forsskåhl, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet, valdes i augusti 2017 till ny rektor och vd för Yrkeshögskolan Arcada Ab. Forsskåhl tillträdde den 15 maj 2018, då Arcadas mångårige rektor och vd Henrik Wolff lämnade sin tjänst.

Professor Mona Forsskåhl har bred erfarenhet av såväl undervisning, forskning som ledarskap i olika högskolekulturer. Utöver uppdraget vid Helsingfors Universitet har hon varit bl.a. ämnesansvarig professor i nordiska språk och vice dekanus för Fakulteten för språk, översättning och litteratur vid Tammerfors Universitet, ämnesansvarig lektor vid Svenska Handelshögskolan och projektforskare.

Mona Forsskåhl

Arcadas gröna campus växer med idrottshall och fler studentbostäder

Arcadas campus i Arabiastranden fortsätter att utvecklas. Ifjol monterades 476 solpaneler på högskolans tak. De producerar cirka 125 000 kilowattimmar per år, vilket gör anläggningen till en av de största i Finland och är en viktig satsning såväl miljömässigt som för Arcadas utbildning, forsknings- och utvecklingsverksamhet.

2017 var också året då byggandet av nya studentbostäder och en idrottshall intill Hermanstads strandväg inleddes. Sättet att kombinera studentbostäder med idrottsutrymmen gör bygget unikt av sitt slag i Helsingfors och huset väntas stå inflyttningsklart i januari 2019. Studentbostadsprojektet är ett led i det strategiska högskolesamarbetet mellan Arcada och Hanken.

ASK

Arcadas studerandekår ASK firade 20 år

Arcadas studerandekår – ASKs årsfest 2017 gavs en extra guldkant i form av att studerandekåren firade 20 år av verksamhet på högskolan. I samband med firandet publicerades även en historik där läsaren får ta del av och lära känna betydande skeenden, personer och händelser som format studerandekåren. ”Tidigare har fokus legat med på den interna trivseln för medlemmarna och att ordna evenemang. I dag sköts studentkårerna i landet mer professionellt och högskolepolitik står högt på agendan,” konstaterar jubileumskoordinator Jeanette Harf, som hållit i pennan. Historiken finns att läsa i digitalt format, och släpps även i en tryckt version till midsommar 2018.

UAS

Arcada utsedd till ”Excellence partner 2017” av Tio UAS

Arcada samarbetar med över 90 partneruniversitet och -högskolor världen över. Arbetet för att erbjuda bästa tänkbara förutsättningar för kunskapsutbyte och samverkan pågår kontinuerligt. Därför är det extra glädjande att den framstående nederländska högskolan Tio ifjol valde att belöna just Arcada med sin första ”Excellence partner”-utmärkelse någonsin. Utmärkelsen baserar sig på hur studenter och lärare upplevt sina utbyten på partnerhögskolor och det årliga antalet utbyten.

Vision & värden

Vision

Nytänkande för hållbar samhällsutveckling.

Verksamhetsidé

Arcada är en svensk högskola för ett tvåspråkigt Finland.

Arcada bedriver behovsorienterad professionsutbildning och forskning.

Budskap

Vi medskapar relevanta lösningar för ett hållbart samhälle.

Gemensamma värderingar

  • Studentcentrerat lärande
  • Samhällsengagemang för hållbar utveckling
  • Förändringsvilja och initiativförmåga
  • Öppenhet, ansvar och tolerans

Prioriteringar åren 2017–2025

  • Tillväxt – nya målgrupper
  • Utveckla utbildningsutbudet
  • Öppen forskning med ökad genomslagskraft
  • Aktiv kompetensförsörjning och personalpolitik