6

Bokslut

Arcada ser med tillförsikt på den framtida resultatutvecklingen. År 2015 var resultatmässigt ett stabilt år.


Bokslutet för 2015 publiceras online i pdf-format.

Bolagets fullständiga och officiella balansbok finns till påseende på Yrkeshögskolan Arcada ABs, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors.

Dela artikeln


Arcadas årsberättelse 2015

Nästa kapitel

Om Arcada

Arcada strävar som mångbranschhögskola att vara i framkanten av utvecklingen och jobbar målmedvetet inom utbildning, forskning och innovation för en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer

Till början