2014

Arcadas årsberättelse

På Arcada erbjuder vi förstklassig utbildning och ser dagens talanger blomma ut till morgondagens experter. Vi bedriver forskning som bryter ny mark och är relevant för omvärlden. Vi är en samarbetspartner som inte nöjer sig med status quo, utan på allvar vill påverka och lägga grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Kapitel 1

Översikt

År 2014 var ett år av fortsatta framgångar inom utbildning och forskning på Arcada. I en ekonomiskt utmanande situation hittar vi nya sätt att strukturera vår organisation och vår verksamhet för att nå våra höga ambitioner och våra högt uppsatta mål.

Läs kapitel

Kapitel 2

Utbildning

Efterfrågan på Arcadas utbildningar och vårt moderna campus som studiemiljö har under de senaste åren visat en stabil ökning. Arcada slog våren 2014, för sjunde året i rad, nytt rekord i den gemensamma ansökan till yrkeshögskolornas bachelorutbildningar.

Läs kapitel

_

Ett allt populärare studiealternativ

Ansökan till Arcadas 14 bachelorutbildningar på svenska 2014 visade att efterfrågan på våra utbildningar och Arcada som studiemiljö fortsätter att öka.

Kapitel 3

Forskning

Kriterierna är stränga för all den forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet som bedrivs på Arcada. Den ska vara relevant för vår omvärld. Den ska vara väl förankrad i det omgivande samhället och den ska vara av yppersta kvalitet med så väl finländska, nordiska som internationella ögon sett.

Läs kapitel

Kapitel 4

Samarbete

Arcada samarbetar kontinuerligt i olika projekt med näringsliv, offentlig sektor och närsamhälle. År 2014 var inget undantag på den här punkten, snarare tvärtom. Ett aktivt samarbete sker också i akademiska nätverk både här hemma och globalt.

Läs kapitel

Arcada i siffror
17 Bachelorutbildningar, 7 Masterutbildningar
Kapitel 5

Entreprenörskap

I dag väljer många att skapa istället för att söka anställning och på Arcada lägger vi stor vikt vid att våra studenter ska kunna utveckla den initiativförmåga och de kompetenser som behövs för framgångsrika karriärer som entreprenörer.

Läs kapitel

Kapitel 6

Medarbetare

Utan kreativa, engagerade och kunniga medarbetare är vi ingeting. Under ett år av förändring har HR-enheten haft ett tydligt fokus på medarbetarnas kompetenser och välbefinnande i arbetet. Året har, tydligare än någonsin, visat att det är genom hårt arbete vi tillsammans hittar de lösningar som gör att vi nu kan blicka framåt.

Läs kapitel

_

Examensutbildning och så mycket mer

I fjol ökade antalet studiepoäng som avlades inom Öppna yrkeshögskolan med 122 procent.

Arcada året runt

Arcadas 2014 var fyllt av allt från intressanta evenemang och ställningsfulla högtider till nya spännande samarbeten.

Januari

My Future Work

Arcada verkar nära arbetslivet. Under evenemanget My Future Work i januari sökte sig hundratals studenter till högskolan för att nätverka med företagen och organisationerna på plats, söka praktikplatser eller projekt för slutarbeten och ta del av inspirerande föreläsningar.

Läs mera

Februari

Go Active-sajten lanserades

Hälsa och välmående står i fokus på högskolan. I februari lanserades en ny webbsida för kampanjen Go Active som genom fysiska och sociala aktiviteter främjar arbetsförmågan och ökar samhörigheten bland medarbetarna på Arcada. Många av aktiviteterna leds av våra kunniga studenter.

Mars

81 nya studentbostäder

Som en tillbyggnad på studentbostadshuset vid Byholmsvägen stod under hösten 81 nya studentbostäder färdiga för inflyttning på Arcadas campus. Byggprojektet var ett led i utvecklingen av campusområdet som inleddes i Stiftelsen Arcadas regi för över 10 år sedan och med den nya tillbyggnaden klar finnas det nu totalt över 500 studentbostäder på området.

Läs mera

April

Företagsekonomi- och turismstudenter på Island

Samtidigt som vi välkomnar världen till Arcada blickar även högskolans medarbetare och studenter ut över landsgränserna och deltar flitigt i internationella utbyten, kurser och projekt. I april deltog t.ex. sex företagsekonomi- och turismstudenter i en human resources management-kurs som anordnades vid isländska University of Akureyri.

Läs mera

Maj

Alumnträff för Arcadas ergoterapeuter

Alumnverksamheten på Arcada ger våra utexaminerade möjlighet att delta i evenemang, hålla kontakten med gamla vänner, stifta nya bekantskaper och följa högskolans utveckling och de fortbildnings- och utvecklingsmöjligheter Arcada erbjuder. I maj samlades 20 ergoterapeuter för en uppskattad workshop på temat välmående i arbetslivet.

Läs mera

Juni

Start – Arcadas nya studieguide

Under sommaren arbetades det febrilt för att ge högskolans studieguide ett ordentligt ansiktslyft inför studiestarten. Resultatet ses på start.arcada.fi där all relevant och aktuell information om utbildningar, studiegången, kurser och studieplaner nu samlats.

Läs mera

Juli

Arcada och Hanken grundade gemensam studiestig inom logistik

I juli undertecknade Hanken Svenska handelshögskolan och Arcada ett avtal om samarbete inom ämnesområdet logistik. Samarbetet erbjuder våra studenter en smidig studiestig för fortsatta studier och är ett bra exempel på hur högskolan finner långsiktiga och strategiska samarbetspartners inom så väl det akademiska som med representanter för arbetslivet.

Läs mera

Augusti

Informationsanalys – ny inriktning på Arcada

Vårt utbildningsutbud utvecklas konstant för att bäst kunna förse morgondagens arbetsmarknad med högkvalificerade experter. Från och med hösten 2014 erbjuder Yrkeshögskolan Arcada en ny utbildning i informationsteknik, som ger morgondagens IT-ingenjörer rätt kunskapsprofil att möta företagsvärldens efterfrågan på informationsanalys.

Läs mera

September

Läsåret öppnades med inskriptionsfest

Lika mycket som inskriptionsfesten är startskottet för ett nytt läsår, är den en efterlängtad festdag för alla de studenter som inleder sina studier på Arcada. I september samlades 500 festklädda förstaårsstudenter, tutorer, personal och inbjudna gäster och fick i ett fullsatt auditorium njuta av Arcadafanfaren och välkomsthälsningar.

Läs mera

Oktober

Arcada 10

2014 var det tio år sedan Arcada flyttade högskolan till Arabiastranden. Campus har under de här åren blivit mycket mer än en högskola – det fungerar som ett andra hem för tusentals studenter och är en kreativ oas där innovationer föds. Det gångna decenniet firades på Arcada med såväl tillbakablickar som inbjudna gästtalare.

Läs mera

November

Högskoledagen

Under högskoledagen 2014 förvandlades vårt Stora torg i Arcadahuset till en utbildningsmässa för hela 600 gästande abiturienter från Mariehamn i väst till Lovisa i öst och Nykarleby i norr. De stiftade bekantskap med våra 17 bachelorutbildningar, mötte studenter, lärare och fick också chansen att kika in i våra moderna och verklighetstrogna specialutrymmen.

Läs mera

December

Examensfest i juletid

Framtidens globala arbetsmarknad behöver kreativa, företagsamma och internationellt sinnande problemlösare. Det är precis vad Arcadastudenter står för. I december deltog ett åttiotal studenter i Arcadas examensceremoni där de firades med sång och musik och hälsades välkomna med i högskolans alumnnätverk.

Läs mera

Kapitel 7

Förvaltning och ledning

Förvaltningen av högskolan är transparent och följer såväl gällande lagstiftning och verksamhetstillstånd som bolagsordningen.

Läs kapitel

Kapitel 8

Bokslut

Bläddra i eller ladda ned Yrkeshögskolan Arcada Ab:s bokslut och verksamhetsberättelse för år 2014. Kan också beställas i tryckt form.

Läs kapitel

Kontakta Arcada

Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
tel: 0207 699 699
communications[a]arcada.fi