Ett år av utveckling, förändring och fortsatt utmärkta resultat

– Högskolan och Stiftelsen Arcada är väl rustade för framtiden

När Arcadas år 2013 summeras står det klart att högskolans och stiftelsens långsiktiga utvecklings- och kvalitetsarbete ger utdelning. Efterfrågan på Arcadas utbildningar fortsatte att öka för sjätte året i rad och fler studenter än någonsin utexaminerades. Nya samarbeten inleddes – med såväl inhemska som internationella partners – och högskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet fortsätter att bryta ny och tidigare obeträdd mark.

I en tid av förändring och pågående högskolereform ingjuter högskolans och stiftelsens resultat framtidstro. Arcadas verksamhet har en stabil grund att stå på inför framtiden.

Arcadas årsberättelse 2013

I årsberättelsen möter du medarbetare och studenter och får ta del av projekt, samarbeten, forsknings- och innovationsverksamhet på Arcada. Läs om vårt unika campus och hur medarbetarens vardag går i kompetensutvecklingens och hälsofrämjandets tecken. 

Årsberättelse 2013

Högskolan Arcadas årsberättelse 2013 har producerats av Arcadas kommunikationsenhet.

Kontakta oss
communications@arcada.fi

Foto
Bilderna är hämtade från Arcadas bildarkiv om inget annat uppges.

Högskolan Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1 00560 Helsingfors information@arcada.fi
Tel: +358 (0) 207 699699