header_valkommen02

Utmärkt resultat år 2012 för Arcada

– positiv utvecklingstrend ger tillförsikt inför framtida förändringar

År 2012 var ett rekordår för Högskolan Arcada. Efterfrågan på våra utbildningar ökade för femte året i rad och rekordmånga studenter utexaminerades. Högskolans forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet visade fortsatta goda framgångar. Arcada är väl förberett för de förändringar de kommande åren för med sig.

Även för Stiftelsen Arcada, som upprätthåller Högskolan Arcada, var fjolåret ett tillväxtår. Stiftelsen är stabil och solid.

Arcadas årsberättelse 2012

I årsberättelsen kan du läsa om Arcadas lysande resultat, bekanta dig med intressanta innovationer, vårt unika campus och möta studenter och medarbetare på vår livskraftiga och framåtsträvande högskola. Du kan ta del av projekt och samarbeten som sker inom ramarna för vår flerbranschhögskola. I Arcada ser vi framtidens talanger växa fram samtidigt som vi utbildar personer som befinner sig mitt i yrkeslivet.